Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 111

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 21.12.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärad Põltsamaa vallas.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamise alused

  (1) Eluasemekuludeks loetakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikes 5 loetletud kulud.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm.

  (3) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks jooksval kuul tasumisele kuuluvad ja dokumentaalselt tõestatud eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 3.   Piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür – kuni 4,00 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 5,00 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 5,00 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus - kuni 15,00 eurot ühe pereliikme kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 7,00 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojaenergia või kütuse maksumus – kuni 7,00 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus ning lokaalse kütte korral kuni 700 eurot aastas;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus – kuni 50 eurot pere kohta kolme kuu jooksul;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 0,25 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulud – kuni 1,00 eurot eluruumi normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu – kuni 5 eurot ühe pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Põltsamaa Linnavolikogu 15. märtsi 2016 määrus nr 8 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Põltsamaa Vallavolikogu 24. märtsi 2016 määrus nr 29 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Pajusi Vallavolikogu 18. veebruari 2016 määrus nr 31 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Puurmani Vallavolikogu 23. aprilli 2015 määrus nr 3 „Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json