HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Põltsamaa Muusikakooli õppetasude kinnitamine

Põltsamaa Muusikakooli õppetasude kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 112

Põltsamaa Muusikakooli õppetasude kinnitamine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Põltsamaa Linnavolikogu 25. märtsi 2008 määruse nr 70 „Põltsamaa Muusikakooli põhimäärus“ § 39 lõike 3 alusel.

§ 1.   Õppetasu

  (1) Kinnitada Põltsamaa Muusikakooli õppekulude osaliseks katmiseks võetava põhiõppe õppetasu järgnevalt:
  1) 8% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast õpilase kohta kuus;
  2) 8,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast õpilase kohta kuus, kui õpilane õpib põhiõppele lisaks lisapilli 0,5 akadeemilist tundi nädalas;
  3) 9% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast õpilase kohta kuus, kui õpilane õpib põhiõppele lisaks lisapilli 1,0 akadeemilist tundi nädalas;
  4) 9,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast õpilase kohta kuus, kui õpilane õpib põhiõppele lisaks lisapilli 1,5 akadeemilist tundi nädalas.

  (2) Kinnitada Põltsamaa Muusikakooli õppekulude osaliseks katmiseks võetava üldõppe õppetasuks 7% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast õpilase kohta kuus.

  (3) Kinnitada Põltsamaa Muusikakooli õppekulude osaliseks katmiseks võetava eelkooli õppetasu osalise õppeajaga õpilastele järgnevalt:
  1) rühmatund (noorem rühm) 1 akadeemiline tund nädalas (45 minutit) 9 eurot/kuus;
  2) rühmatund (vanem rühm) 1 astronoomiline tund nädalas (60 minutit) 12 eurot/kuus;
  3) individuaaltund 0,75 akadeemilist tundi nädalas (34 minutit) 21 eurot/kuus;
  4) individuaaltund 0,5 akadeemilist tundi nädalas (22 minutit) 14 eurot/kuus.

  (4) Kinnitada Põltsamaa Muusikakooli õppekulude osaliseks katmiseks võetava täiskasvanute õppe ühe akadeemilise tunni (45 minutit individuaaltund) õppetasuks 14 eurot/tund.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Põltsamaa Linnavolikogu 21. detsembri 2010 määrus nr 13 „Põltsamaa Muusikakooli õppetasu kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json