Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Maamaksumäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 113

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Maamaksumäär

  (1) Kehtestada Põltsamaa valla haldusterritooriumil põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

  (2) Kehtestada Põltsamaa valla haldusterritooriumil teiste sihtotstarvetega maade maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Põltsamaa Linnavolikogu 18. detsembri 2012 määrus nr 72 „Maamaksumäära kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Põltsamaa Vallavolikogu 17. jaanuari 2013 määrus nr 48 „Maamaksumäära kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Pajusi Vallavolikogu 25. novembri 2004 määrus nr 31 „Maamaksu määra kehtestamine ning maksuvabastuse andmise korra ja ulatuse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json