Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksust vabastamise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 114

Maamaksust vabastamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 11 lõigete 5, 6 ja 7 alusel.

§ 1.   Maksuvabastuse subjektid ja maksuvabastuse suurus

  Maamaksust vabastatakse seaduses sätestatud maksimaalses osas tema kasutuses olevalt elamumaalt või maatulundusmaa õuemaalt kuni 25 euro ulatuses:
  1) riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja;
  2) represseeritu või represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes;
  3) töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osalise või puuduva töövõimega isik.

§ 2.   Maksuvabastuse taotlemine

  (1) Maksuvabastuse saamiseks esitatakse avaldus linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale hiljemalt maksustatava aasta 20. jaanuariks. Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad isiku kuulumist maksuvabastuse subjektide hulka.

  (2) Isik, kes on saanud maksuvabastuse maksustamisaastale eelneval aastal riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajana või represseeritu või represseerituga võrdsustatud isikuna Tartu linna haldusterritooriumil, ei pea maksuvabastuse saamiseks uut avaldust esitama.

§ 3.   Maksuvabastuse andmine

  Maksuvabastuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tartu Linnavolikogu 6. detsembri 2012. a määrus nr 76 ”Maamaksust vabastamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Aadu Must
esimees

/otsingu_soovitused.json