ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 134

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 5
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Piirmäärade kehtestamisel arvestatakse elamuseaduse § 7 lg 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi või perekonnaliikmete arvu.

  (2) Eluasemekulu arvestamise alus on kulu tõendav dokument.

  (3) Piirmäärast väiksema eluruumi alalise kulu korral on toimetulekutoetuse määramisel alus eluruumi tegelik kulu.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on:
  1) üür kuni 3 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud tegelik kulu kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 4 kuupmeetrit iga perekonnaliikme kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus 20 eurot inimese kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus: kaugküttega elamutes tegelik kulu sotsiaalselt põhjendatud normi alusel kuus või elektriküttega eluruumis kuni 4 eurot ruumimeetri kohta sotsiaalselt põhjendatud normi alusel kuus või puiduküttega eluruumis kuni 15 ruumimeetrit küttepuid maksumusega kuni 525 eurot aastas;
  7) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 30 eurot esimese perekonnaliikme kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus;
  8) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 12 eurot esimese pereliikme kohta kuus ning kuni 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Juhul kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi majapidamisgaasi kulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  10) hoonekindlustuse kulu kasutatavale eluruumile kuni 0,5 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
  11) tegelik olmejäätmete veo tasu;
  12) muu ühekordne vältimatult vajalik eluasemekulu üksi elavale isikule või perekonnale, kellele on toimetulekutoetuse arvestamisele vahetult eelnenud kuuel kuul määratud toimetulekutoetus kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 24.03.2016 a määrus nr 50 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 26.02.2016 määrus nr 42 „Eluruumi piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks Emmaste vallas“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 26.05.2015 määrus nr 8 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.

  (4) Hiiu Vallavolikogu 21.04.2016 määrus nr 63 „Toimetulekutoetuse määramisel arvestatavate eluruumide kulude piirmäärad“.

  (5) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.a.

Aivar Viidik
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json