SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 139

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Väike-Maarja vallas“ § 8 lõike 7, § 9 lõike 17, § 7 lõike 9 alusel.

§ 1.  Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

  Kehtestada sotsiaalteenuste hinnad järgnevalt:
 1) tugiisiku teenuse tunnihinnaks 6 eurot ja 40 senti;
 2) isikliku abistaja teenuse tunnihinnaks 3 eurot, täisealise kliendi omaosalus on vähemalt 1 euro tunnis;
 3) valla sotsiaaltranspordiga sõit kuni 10 km 2 eurot kord ja üle 10 km 0,3 eurot kilomeeter.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 20.04.2016 määrus nr 5 „ Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine“

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär