Teksti suurus:

Volikogude määruste muutmine seoses koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamisega

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 222

Volikogude määruste muutmine seoses koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamisega

Vastu võetud 21.12.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 22 "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" § 2 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„(1) Lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühes kuus on 56.40 eurot.
(2) Pärnu Lasteaias Pöialpoiss, Pärnu Lasteaias Mai ja Pärnu Kastani Lasteaias on lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühes kuus jaanuarist kuni maini ja septembrist kuni detsembrini 70.50 eurot.“.

§ 2.   Audru Vallavolikogu 12.11.2015 määrust nr 23 "Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna ja rahastamisel vanemate poolt kaetava osa kehtestamine" muudetakse järgmiselt:


1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lasteaedade rahastamisel moodustab vanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 43.00 eurot.“;
2) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Vanema poolt kaetav osa tasutakse Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.“.

§ 3.   Paikuse Vallavolikogu 15.12.2016 määruse nr 15 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ § 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Lapsevanema poolt kaetava osa määraks lapse kohta ühes kuus on:
1) Paikuse Lasteaias Mesimumm 34.78 eurot;
2) Seljametsa Lasteaias 30.08 eurot.“

§ 4.   Tõstamaa Vallavolikogu 29.06.2017 määruse nr 45 „Tõstamaa Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Lasteaias on vanemate poolt kaetava osa määraks 22 eurot kuus lapse kohta.“

§ 5.   Määrus jõustub 1.jaanuaril 2018.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json