Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 227

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 21.12.2017 nr 6
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 ning Vabariigi Valitsuse 26.01.1999 määruse nr 38 “Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine” punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks sotsiaalselt põhjendatud eluruumi normile vastava eluruumi tegelikud kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses.

  (2) Sotsiaalselt põhjendatud normideks loetakse:
  1) 18 m² üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta;
  2) normpinnana võetakse arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
  3) eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m².

  (3) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel arvestades kehtestatud eluruumi alaliste kulude piirmäärasid.

§ 2.   Eluruumi kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür kuni 1,20 eurot 1 m² kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 1,00 eurot 1 m² kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2,00 eurot 1 m² kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus iga pereliikme kohta kuni 12,00 eurot;
  5) soojaveevarustuse maksumus iga pereliikme kohta kuni 8,00 eurot;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus: kaugkütte korral tarbitud soojuseenergia või kütuse maksumus kuni 4 eurot/m² kohta; kaugkütteta (ahju-, briketi- jm. küttega) eluruumi korral kuni 9,50 eurot/m² kohta. Küttekulu kompenseeritakse isiku poolt valitud kütteliigi ostmiseks tehtud kulu kandmise kuul esitatud arve või ostu-müügilepingu alusel kuni 655,50 eurot aastas, võttes arvesse eluaseme normpinda: ühe elaniku normpinna ulatuses kuni 313,50 eurot aastas kahe elaniku, sh pensionäri, normpinna ulatuses kuni 484,50 eurot aastas; kolme ja enama elaniku puhul kuni 655,50 eurot aastas. Elektriküte, kui ainus eluruumi kütmiseks kasutatav kütteviis on statsionaarne elektriküte, 1 m² kohta kuus kuni 3,60 eurot.
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus 92 eurot pere kohta kuludokumendi esitamisel kuni uue kuludokumendi esitamiseni, kuni kolm ballooni aastas;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,15 eurot 1 m² kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,15 eurot 1 m² kohta kuus;
  11) olmejäätmete veo tasu kuni 6 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

  (2) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kõo Vallavolikogu 27.08.2015 määrus nr 3 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel”;
  2) Kõpu Vallavolikogu 25.08.2016 määrus nr 9 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel”;
  3) Suure-Jaani Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 38 “Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel”;
  4) Võhma Linnavolikogu 01.04.2016 määrus nr 11 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine".

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json