SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 269

Kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks

Vastu võetud 21.12.2017 nr 44

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstava toimetulekutoetuse arvestamise aluseks olevate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärade määramise alus

  (1) Eluruumi alalisteks kuludeks loetakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikes 5 loetletud kulud.

  (2) Eluruumi alaliste kulude piirmäärad kehtestatakse suuruses, mis toimetulekutoetuse maksmisel tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise. Kehtestatud piirmäärad vaadatakse üks kord aastas üle ning vajaduse korral kehtestatakse uued piirmäärad.

  (3) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle linnavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 3.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised kulud järgnevalt:
  1) üür kuni 3 eurot eluruumi normpinna ühe m2 kohta ühes kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 2 eurot eluruumi normpinna ühe m2 kohta ühes kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot eluruumi normpinna ühe m2 kohta ühes kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 15 eurot üheliikmelise pere kohta ning kuni 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 13 eurot üheliikmelise pere kohta ning kuni 9 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumi puhul kuni 5 eurot eluruumi normpinna ühe m2 kohta ühes kuus; kaugkütteta (ahi-, gaasi-, elektri-, jm küttega) eluruumi puhul kuni 3,50 eurot ühe m2 kohta kuus kütteperioodil (1. septembrist kuni 31. maini). Kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 28 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 14 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi ühe ballooni maksumus perekonna kohta 4 kuu jooksul;
  9) maamaksu kulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,2 eurot ühe m 2kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile kuni 0,3 eurot ühe m2 kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu kuni 5 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Paide Linnavolikogu 18.02.2016.a määrus nr 3 „Kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Roosna-Alliku Vallavolikogu 26.02.2016.a määrus nr 3 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json