Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

Rae valla 2018. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 321

  Rae valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 19.12.2017 nr 4

  Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punktist 1, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §23 ning Rae valla põhimääruse § 72, Rae Vallavolikogu määrab:

  § 1.   Kinnitada 01. jaanuarist 2018. aastast Rae valla eelarve põhitegevuse tulude osa 31 283 393 eurot vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada 01. jaanuarist 2018. aastast Rae valla eelarve põhitegevuse kulude osa 27 719 146 eurot vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada 01. jaanuarist 2018. aastast Rae valla eelarve investeerimistegevuse osa -7 761 127 eurot, eelarve tulem -4 196 880 eurot, finantseerimistegevuse osa 4 149 846 eurot ja likviidsete varade muutus -47 034 eurot vastavalt lisale 3.

  § 4.   Kinnitada 2019.a. üleminev investeering 2018.a. alustatavast objektist 900 000 eurot vastavalt lisale 4.

  § 5.   Käesolev määrus jõustub 01.01.2018.a.

  Laine Randjärv
  Rae Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2

  Lisa Lisa 3

  Lisa Lisa 4

  /otsingu_soovitused.json