Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 376

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 27.12.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 ja § 11 lõike 4 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Setomaa valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Maksumäärad

  (1) Kehtestada Setomaa valla haldusterritooriumil maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas välja arvatud käesoleva määruse § 2 lg 2 sätestatud juhul.

  (2) Kehtestada Setomaa valla haldusterritooriumil põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.   Maamaksu soodustused

  Rakendada eluaseme maamaksu soodustusi tulenevalt maamaksuseaduse § 11 lõikest 1 ja 2.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Värska Vallavolikogu 23.12.2010 määrus nr 1-3/19 „Maamaksumäära kehtestamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 13.11.2015 määrus nr 19 „Maamaksumäära kehtestamine“.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json