HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 443

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Vastu võetud 20.12.2017 nr 11
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Võru Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste ühtseks teeninduspiirkonnaks Võru valla haldusterritoorium.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavolikogu 30.01.2002 määrus nr 1 “Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Aare Hollo
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json