SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2020, 29

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 20.12.2017 nr 15
RT IV, 29.12.2017, 446
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.06.2020RT IV, 17.06.2020, 1801.07.2020

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (2) Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm on 18 m2 eluruumi üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta.

  (3) Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse arvesse eluruumi üldpind.

  (4) Kui eluruumi kasutab üksinda elav pensionär, loetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks eluruumi tegelik suurus, kuid mitte rohkem kui 51 m2.

§ 3.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiselt:
  1) üür kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 4 m3 1-liikmelise pere kohta kuus ning kuni 3 m3 iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  5) soojavee varustuseks tarbitud soojusenergia maksumus kuni 1 m3 iga pereliikme kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumis kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
  7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus mittekaugküttega eluruumis kuni 4 eurot 1 m2 kohta kuus kuid mitte rohkem kui 500 eurot aastas ühe leibkonna kohta;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 35 eurot 1-liikmelise pere kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) majapidamisgaasi maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  10) maamaksukulu kuni 0,50 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta kuus;
  12) olmejäätmete veotasu kuni 6 eurot üheliikmelise pere ja kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta ühes kalendrikuus.
[RT IV, 17.06.2020, 18 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Piirmääradest väiksemate eluruumi alaliste kulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks eluruumi tegelikud kulud.

  (3) Juhul kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi küttekulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

/otsingu_soovitused.json