Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

2019. aastaks maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 14

2019. aastaks maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 18.12.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja § 11 lg 1 alusel.

§ 1.   Kehtestada 2019. aasta Rakvere valla haldusterritooriumi maamaksumäärad:

 
  1) maksumäär 2,2 % maa maksustamishinnast aastas;
  2) haritava ning loodusliku rohumaa maksumäär 1,4 % maa maksustamishinnast
aastas.

§ 2.   Rakendussätted.

 
  1) Maksumäära rakendatakse 01.jaanuarist 2019.
  2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json