Teksti suurus:

Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 8 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad“ muutmine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 37

Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 8 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad“ muutmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 85

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruses nr 8 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 5 asendatakse number „3,80“ numbriga „4,80“ ja number „350“ numbriga „450“;
  2) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 6 asendatakse number „15“ numbriga „25“;
  3) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„8) tarbitud gaasiballooni maksumus kuni 35,00 eurot kvartalis. Balloonigaasi puhul kompenseeritakse üks balloon gaasi kvartalis, alates 5-liikmelisest perest kaks ballooni kvartalis. Kompenseerimine toimub kulu tegemise kuul;“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. a 1. jaanuaril.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json