Teksti suurus:

Universaaltoetuste määrad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 47

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Universaaltoetuste määrad

Vastu võetud 14.02.2018 nr 15
RT IV, 21.02.2018, 10
jõustumine 24.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2018RT IV, 29.12.2018, 1501.01.2019

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg-te 2 ja 3 alusel ning Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2013 otsuse nr 162 „Tallinna universaaltoetuste andmekogu asutamine“ p 4 alusel.

§ 1.  Universaaltoetuste määrad

  Universaaltoetuste määrad on järgmised:
 1) sünnitoetus 320 eurot;
 2) mitmike sünnitoetus 6392 eurot;
 3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 320 eurot;
 4) puudega lapse toetus 100 eurot;
[RT IV, 29.12.2018, 15 - jõust. 01.01.2019]
 5) ellusuunamise toetus 320 eurot;
 6) pensionilisa 100 eurot;
 7) juhtkoera pidamise toetus 660 eurot;
 8) matusetoetus 250 eurot;
 9) hooldusperes asendushooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot;
 10) hooldusperes järelhooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot;
 11) hoolduspere vanema toetus üks neljandik Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäärast;
[RT IV, 29.12.2018, 15 - jõust. 01.01.2019]
 12) asendushooldusteenuse kasutaja toetus kuni 12-aastasele (k.a) 10 eurot;
 13) asendushooldusteenuse kasutaja toetus 13-aastasele ja vanemale 20 eurot;
 14) kaksikute sünnitoetus 1000 eurot.
[RT IV, 29.12.2018, 15 - jõust. 01.01.2019]

§ 2.  Matusetoetuse taotluse vorm

  Kehtestada juurdelisatud matusetoetuse taotluse vorm.

§ 3.  Määruste muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Käesoleva määruse § 1 punkte 8-11 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.

 (2) Käesoleva määruse § 1 punkte 12 ja 13 rakendatakse 1. aprillist 2018.

Lisa  Matusetoetuse taotluse vorm