HaridusKool

Teksti suurus:

Põltsamaa Muusikakooli õppetasud

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 90

Põltsamaa Muusikakooli õppetasud

Vastu võetud 20.12.2018 nr 67

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määruse nr 42 „Põltsamaa Muusikakooli põhimäärus“ § 15 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põltsamaa Muusikakooli õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu (edaspidi õppetasu) suurused põhiõppes, üldõppes, vabaõppes, eelkoolis ja täiskasvanute õppes õppijatele.

§ 2.   Õppetasud

  (1) Põhiõppe õppetasu õpilase kohta kuus on:
  1) 40 eurot;
  2) 43 eurot, kui õpilane õpib põhiõppele lisaks lisapilli 0,5 akadeemilist tundi nädalas;
  3) 45 eurot, kui õpilane õpib põhiõppele lisaks lisapilli 1,0 akadeemilist tundi nädalas;
  4) 48 eurot, kui õpilane õpib põhiõppele lisaks lisapilli 1,5 akadeemilist tundi nädalas.

  (2) Üldõppe õppetasu on 35 eurot õpilase kohta kuus.

  (3) Vabaõppe õppetasu on 30 eurot õpilase kohta kuus.

  (4) Eelkooli õppetasu osalise õppeajaga õpilastele on:
  1) rühmatund (noorem rühm) 1 akadeemiline tund nädalas (45 minutit) 9 eurot kuus;
  2) rühmatund (vanem rühm) 1 astronoomiline tund nädalas (60 minutit) 12 eurot kuus;
  3) individuaaltund 0,75 akadeemilist tundi nädalas (34 minutit) 21 eurot kuus;
  4) individuaaltund 0,5 akadeemilist tundi nädalas (22 minutit) 14 eurot kuus.

  (5) Täiskasvanute õppe õppetasu ühe akadeemilise tunni (45 minutit, individuaaltund) eest on
18 eurot.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Põltsamaa Vallavollikogu 21. detsembri 2017 määrus nr 7 „Põltsamaa Muusikakooli õppetasude kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json