HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 99

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 47
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Järva valla koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteaed) lapsevanema (edaspidi vanem) kaetava osa määr ühe lapse kohta kuus (edaspidi osalustasu).

  (2) Järva vallaks ühinenud omavalitsusüksuste Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda ja Koigi ühinemislepingu punktist 7.1.2. tulenevalt ühtlustatakse lasteaedade osalustasud nelja aasta jooksul.

§ 2.   Osalustasu

  (1) Osalustasu Albu Põhikooli lasteaiarühmades alates 1. jaanuarist 2019 on 20 eurot.

  (2) Osalustasu järgmistes Järva valla lasteaedades alates 1. märtsist 2019 on:
  1) Koeru Lasteaias Päikeseratas 20 eurot;
  2) Imavere Lasteaias Mõmmi 20 eurot;
  3) Koigi Kooli lasteaiarühmades 20 eurot;
  4) Ambla-Aravete Kooli lasteaiarühmades 18 eurot;
  5) Järva-Jaani Lasteaias Jaanilill 18 eurot;
  6) Peetri Kooli lasteaiarühmades 12 eurot.

  (3) Osalustasu Järva valla lasteaedades alates 1. jaanuarist 2020 on:
  1) Albu Põhikooli lasteaiarühmades 22 eurot;
  2) Koeru Lasteaias Päikeseratas 22 eurot;
  3) Imavere Lasteaias Mõmmi 22 eurot;
  4) Koigi Kooli lasteaiarühmades 22 eurot;
  5) Ambla-Aravete Kooli lasteaiarühmades 22 eurot;
  6) Järva-Jaani Lasteaias Jaanilill 22 eurot;
  7) Peetri Kooli lasteaiarühmades 18 eurot.

  (4) Osalustasu Järva valla lasteaedades alates 1. jaanuarist 2021 on 25 eurot.

§ 3.   Osalustasu erisused sõltuvalt laste arvust peres

  (1) Kui ühest perest käib Järva valla lasteaedades kaks või enam last, siis on osalustasu määr pere teise lapse eest 50% osalustasust.

  (2) Pere kolmanda ja järgneva lapse eest osalustasu ei maksta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud erisusele on õigus vanemal, kes ise ja kelle lasteaias käivad lapsed elavad rahvastikuregistri andmetel Järva valla territooriumil ühel ja samal aadressil.

§ 4.   Osaajalise koha osalustasu

  Kui laps kasutab lasteaias osaajalist kohta, on osalustasu 1.50 eurot päevas.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Ambla Vallavolikogu 16.04.2015 määrus nr 7 „Koolieelse lasteasutuse vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Albu Vallavolikogu 29.01.2015 määrus nr 1 „Lapsevanema osalus Albu valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Imavere Vallavolikogu 25.06.2009 määrus nr 21 „Lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord Imavere Lasteaias Mõmmi“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Järva-Jaani Vallavolikogu 01.12.2016 määrus nr 18 „Lasteaed JAANILILL kulude lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Kareda Vallavolikogu 15.11.2011 määrus nr 14 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Koigi Vallavolikogu 12.12.2013 määrus nr 36 „Lapsevanema osalustasu määramine lasteaia kulude katmisel“ tunnistatakse kehtetuks.

  (7) Koeru Vallavolikogu 18.12.2015 määrus nr 20 „Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json