Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 118

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 18.12.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Lääne-Nigula vallas moodustatakse 8 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Vallamaja, Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Raba tn 2, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Tallinna mnt 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 - Hansuküla tee 2, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
 6) valimisjaoskond nr 6 - Vallamaja, Martna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
 7) valimisjaoskond nr 7 - Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
 8) valimisjaoskond nr 8 - Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 2;
 3) valimisjaoskond nr 4;
 4) valimisjaoskond nr 5;
 5) valimisjaoskond nr 6;
 6) valimisjaoskond nr 7;
 7) valimisjaoskond nr 8.

§ 4.  Valimisjaoskond Lääne-Nigula valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Lääne-Nigula valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
 1) Lääne-Nigula Vallavalitsuse 14.06.2017 määrus nr 4 „Valimisjaoskondade moodustamine“;
 2) Kullamaa Vallavalitsuse 13.06.2017 määrus nr 80 „Valimisjaoskondade moodustamine“;
 3) Noarootsi Vallavalitsuse 13.06.2017 määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“;
 4) Martna Vallavalitsuse 09.06.2017 määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“;
 5) Nõva Vallavalitsuse 14.06.2017 määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Lõhmus
vallavanem

Kersti Lipu
vallasekretär

Lisa 1 Lääne-Nigula valla valimisjaoskondade piirid