Teksti suurus:

Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärade muutmine

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 120

Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärade muutmine

Vastu võetud 18.12.2018 nr 62

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Kastre Vallavolikogu 24.04.2018 määruses nr 39 „Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad“ muudetakse § 1 lg 5 ja sõnastatakse see järgnevalt: „Õpilaste sõidutoetus ühistranspordiga hõlmamata piirkonnas makstakse 0,30 eurot/km ja mitte rohkem kui 150 eurot kuus“.

§ 2.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json