Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõgeva valla 2019. aasta eelarve

Jõgeva valla 2019. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 183

  Jõgeva valla 2019. aasta eelarve

  Vastu võetud 27.12.2018 nr 71

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Jõgeva valla 2019. aasta eelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

  § 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

  Raivo Meitus
  Volikogu esimees

  Lisa Jõgeva valla 2019. aasta eelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json