Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Maardu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 202

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 27.12.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lg 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Maardu linnas moodustatakse 3 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1 - Ringi tn 64, Maardu linn, Harju maakond;
  2) valimisjaoskond nr 2 - Keemikute tn 19, Maardu linn, Harju maakond;
  3) valimisjaoskond nr 3 - Keemikute tn 12b, Maardu linn, Harju maakond.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 3.

§ 4.   Valimisjaoskond Maardu linna täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Maardu linna täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavalitsuse 01.08.2017.a määrus nr 5 “Valimisjaoskondade moodustamine”.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vladimir Arhipov
Linnapea

Julia Saveljeva
Linnasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid

/otsingu_soovitused.json