Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2021–2024

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2020, 8

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2021–2024

Vastu võetud 17.12.2020 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg‑te 1 ja 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg‑te 4, 6, 7 ja § 706 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2021–2024 kinnitamine

  Kinnitada Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2021–2024 vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2019 määrus nr 19 „Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2020–2023“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Tallinna eelarvestrateegia 2021–2024 avalikustamine

  Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Tallinna veebilehel.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. 

Tiit Terik
Esimees

Lisa 17.12.2020 määruse nr 27 LISA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json