Teksti suurus:

Sillamäe Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määruse nr 46 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2020, 11

Sillamäe Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määruse nr 46 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Vastu võetud 21.12.2020 nr 70

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Muuta Sillamäe Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määruse nr 46 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes“ (RT IV, 09.09.2016, 28) § 4 täiendades seda lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteaed või lasteaia rühm, milles laps käib vabastab lasteaia direktor vanema osalustasu maksmisest lasteaia või rühma sulgemise perioodiks.“.

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2020. a.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json