SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2020, 13

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad

Vastu võetud 21.12.2020 nr 40

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord“ § 4 lg 7 ja § 5 lg 6 alusel.

§ 1.  Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad 

  (1) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:
  1) maksimaalselt 12 tasuta sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas;
  2) maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus;
  3) osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu 2 eurot;
  4) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas; 
  5) täistasulise sõidukorra tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

  (2) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:
  1) maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas;
  2) omaosalustasu 13 senti kilomeetri eest;
  3) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas;
  4) täistasulise sõidukorra tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

  (3) Taksoveoteenuse kasutamisel on:
  1) linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kasutaja kohta kalendrikuus 190 eurot;
  2) omaosalustasu üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest kalendrikuu limiidi ulatuses;
  3) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendrikuus;
  4) täistasulise teenuse tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2018 määrus nr 44 „Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad“;
  2) Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2020 määrus nr 21 “Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json