Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2020, 40

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 22.12.2020 nr 17
jõustumine 01.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning lõike 3, avaliku teenistuse seaduse § 5, § 6 lõike 3 punkti 3, § 11 lõigete 1 ja 5 alusel, ja võttes arvesse Keila linna põhimääruse § 50 lõiget 1 ja 3.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruses nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 4 lõiget 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Esimesel tasemel on järgmised teenistuskohad: õigusnõunik, jurist, personalispetsialist, volikogu referent, infotehnoloogia spetsialist, infospetsialist, haridusnõunik, haridusspetsialist, lastekaitsetöötaja, sotsiaalnõunik, sotsiaaltööspetsialist, kultuurinõunik, pearaamatupidaja, raamatupidaja, ehitusnõunik, linnaarhitekt, linnaaednik-keskkonnanõunik, järelevalvespetsialist, maakorraldaja, ehitusinsener, spetsialist, planeeringuspetsialist, kantselei assistent, eestkostespetsialist, erivajadustega laste spetsialist, e-teenuste arendusspetsialist.“;
  2) määruse lisas 1 toodud tabel „Keila Linnavalitsuse struktuur“ asendatakse tabeliga vastavalt käesoleva määruse lisale 1;
  3) määruse lisas 2 toodud tabel „ Keila Linnavalitsuse koosseis“ asendatakse tabeliga vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa 1 Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur

Lisa 2 Keila Linnavalitsuse (asutusena) koosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json