Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 27. augusti 2019 määruse nr 9 „Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2020, 41

Keila Linnavolikogu 27. augusti 2019 määruse nr 9 „Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 22.12.2020 nr 18
jõustumine 01.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 27. augusti 2019 määruses nr 9 „Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord” tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse pealkirjas asendatakse sõna „vabaühenduste“ sõnadega „kogukonna tegevuse“;
  2) määruse § 1 lõikes 1 asendatakse sõna „vabaühenduste“ sõnaga „kogukonna“;
  3) määruse § 1 lõikes 2, § 2 lõigetes 2 ja 3 asendatakse tekstis sõnad „vabaühenduste“ sõnadega „kogukonna tegevuse“;
  4) määruse § 1 lõiget 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Kogukonna tegevuse läbiviimiseks saavad toetust taotleda Keila linna osaluseta äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing ja nende isikute võrgustik."
  5) määruse § 1 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Kogukond korra tähenduses on Keila linnas elav, ühist toimekeskkonda jagav, teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimeste rühm.“
  6) määruse § 2 lõiget 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tegevustoetus on Keila linnas tegutseva mittetulundusühingu ja sihtasutuse rahastamisliik, mis on suunatud tema igapäevase tegevuse korraldamiseks, arendamiseks, tutvustamiseks ja tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks. Tegevustoetus ei laiene äriühingutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele, seltsingutele ja Keila Linnavalitsuse (edaspidilinnavalitsus) hallatavate asutuste kaudu toetatud mittetulundusühingutele.“;
  7) määruse § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „vabaühendusi“ sõnadega „kogukonna tegevusi“;
  8) määruse § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Vabaühenduse“ sõnaga „Taotleja“;
  9) määruse § 4 lõikes 2 asendatakse sõna „Vabaühendus“ sõnaga „Taotleja“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json