Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2021. aastal

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2021. aastal - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2020, 94

  Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2021. aastal

  Vastu võetud 22.12.2020 nr 24

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 ja § 14 lõike 2, Rae Vallavolikogu 16. aprilli 2019.a määruse nr 34 „Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ ning Rae Vallavolikogu 15. detsembri 2020. a määrusega nr 67 kinnitatud Rae valla 2021. aasta eelarve alusel.

  § 1.   Sotsiaaltoetuste piirmäärad

    Kinnitada 2021. aastal valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad alljärgnevalt:
    1) vähekindlustatud pere lapse koolitoetus – 100 eurot;
    2) asendushooldusteenusel oleva lapse/noore sünnipäevatoetus – 50 eurot, jõulutoetus – 100 eurot, koolilõputoetus – 50 eurot ja elluastumise toetus – 320 eurot;
    3) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus – 100 eurot (makstakse välja maikuus);
    4) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema jõulutoetus – 100 eurot (makstakse välja detsembrikuus);
    5) pensionäri, puudega täisealise ja puudega lapse ravimi-/või hambaravitoetus – 100 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
    6) pensionäri ja puudega lapse prillitoetus – 50 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
    7) toetus puudega täisealise ja puudega lapse küttekulude eest osaliseks tasumiseks – 50 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
    8) eaka (alates 85. eluaastast) tähtpäevatoetus – 50 eurot;
    9) kinnipidamisasutusest vabanenud isiku ühekordne toetus (toidukott) – 20 eurot;
    10) vältimatu sotsiaalabi toetus (ühekordne toidukott) – 20 eurot;
    11) matusetoetus (vahendid eraldatakse läbi toetusfondi) – 300 eurot.

  § 2.   Rakendussätted

    (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 07.01.2020 määrus nr 4 „Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2020. aastal“.

    (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2021.

  Helle Semmel
  jurist vallasekretäri ülesannetes

  Tanel Tammela
  abivallavanem vallavanema ülesannetes

  /otsingu_soovitused.json