ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036

Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036 - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2036
  Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2021, 4

  Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036

  Vastu võetud 16.12.2021 nr 24

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 3 p 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks:


  1) Audru Vallavolikogu 06.03.2014 määrus nr 11 „Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025 kinnitamine“;
  2) Paikuse Vallavolikogu 26.09.2016 määrus nr 10 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027“;
  3) Tõstamaa Vallavolikogu 12.02.2016 määrus nr 27 „Tõstamaa valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028“;
  4) Pärnu Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 42 „Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2026 kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

  Andrei Korobeinik
  volikogu esimees

  Lisa Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036

  Lisa  Lisad 1-6

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json