Teksti suurus:

Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2021, 13

Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 16.12.2021 nr 53

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad.

§ 2.   Üldalused

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (2) Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm on 18 m² eluruumi üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta.

  (3) Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse arvesse eluruumi üldpind.

  (4) Kui eluruumi kasutab üksinda elav pensionär, loetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks eluruumi tegelik suurus, kuid mitte rohkem kui 51 m2.

§ 3.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiselt:
  1) üür kuni 8 eurot 1 m² kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus: kaugküttega eluruum kuni 4 eurot 1 m² kohta kuus; mittekaugküttega eluruum kuni 18 eurot m² kohta aastas; elektriküttega eluruum kuni 5 eurot 1 m² kütteperioodil (01.10 - 30.04);
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 40 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus kuni 52 eurot iga pereliikme kohta aastas;
  9) maamaksukulu kuni 0,50 eurot 1 m² kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,50 eurot 1 m² kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu kuni 7 eurot iga pereliikme kohta kuus.

  (2) Piirmääradest väiksemate eluruumi alaliste kulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks eluruumi tegelikud kulud.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kihelkonna Vallavolikogu 21. septembri 2017. a. määrus nr 13 „Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“;
  2) Kuressaare Linnavolikogu 28. septembri 2017. a määrus nr 13 „Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“;
  3) Laimjala Vallavolikogu 28. septembri 2017. a määrus nr 25 „Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“;
  4) Leisi Vallavolikogu 18. septembri 2017. a määrus nr 21 „Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“.
  5) Lääne-Saare Vallavolikogu 27. septembri 2017. a määrus nr 14 „Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“;
  6) Mustjala Vallavolikogu 29. septembri 2017. a määrus nr 4 „Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“;
  7) Orissaare Vallavolikogu 21. septembri 2017. a. määrus nr 75 „Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“;
  8) Pihtla Vallavolikogu 27. septembri 2017. a määrus nr 8 „Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“;
  9) Pöide Vallavolikogu 21. septembri 2017. a määrus nr 12 „Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“;
  10) Torgu Vallavolikogu 26. septembri 2017. a määrus nr 8 „Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“;
  11) Salme Vallavolikogu 29. septembri 2017. a määrus nr 11 „Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“;
  12) Valjala Vallavolikogu 14. septembri 2017. a määrus nr 9 „Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.01.2022.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json