Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Keila linna arengukava 2035 ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2021, 64

Keila linna arengukava 2035 ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

Vastu võetud 21.12.2021 nr 15
jõustumine 01.01.2022

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava kinnitamine

  Võtta vastu Keila linna arengukava 2035 vastavalt määruse lisale 1 koos Keila linna arengukava tegevuskavaga 2022-2025 vastavalt määruse lisale 2 ja Keila linna eelarvestrateegia 2022-2025 Keila linna arengukava 2035 osana vastavalt määruse lisale 3.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Keila Linnavolikogu 28. augusti 2012 määrus nr 9 „Keila linna arengukava aastateks 2013 – 2025 kinnitamine“ ja Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määrus nr 13 “Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2021-2024 vastuvõtmine”.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa Keila linna arengukava 2035

Lisa Keila linna arengukava tegevuskava 2022-2025

Lisa Keila linna eelarvestrateegia 2022-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json