Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2021, 65

Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ muutmine

Vastu võetud 21.12.2021 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 16 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 8 lõiget 1 muudetakse ning kehtestatakse järgmises sõnastuses:
„(1) Teenusele suunamise haldusaktis või halduslepingus määratakse teenuse saamise maht, vajadusel periood ning toimingud, mida teenus sisaldab.“;
  2) paragrahv 25 lõiget 1 muudetakse ning kehtestatakse järgmises sõnastuses:
„(1) Toetust makstakse lapse sünni puhul lapsevanemale või eestkostjale või hoolduspere vanemale juhul, kui Keila linn on mõlema lapsevanema või üksikvanema või eeskostja või hoolduspere vanema elukoht rahvastikuregistris lapse sündimise aasta 1. jaanuari seisuga ja lapse elukoht sünni registreerimisest arvates.“;
  3) paragrahvi 25 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json