Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2021, 97

Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine

Vastu võetud 22.12.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Muuta Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” lisa 1 ja kehtestada uues redaktsioonis.

§ 2.   Määrus rakendub alates 01.01.2022. a.

§ 3.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Ants Liimets
Linnapea

Sergei Solodov
Juriidilise ja personaliteenistuse jurist linnasekretäri ülesannetes

Lisa 1 Töötajate põhipalgaastmestik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json