Teksti suurus:

Haljala Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 15 „Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves“ muutmine

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 5

Haljala Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 15 „Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves“ muutmine

Vastu võetud 20.12.2022 nr 36
jõustumine 01.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Haljala Vallavolikogu 17.04.2018 määrust nr 15 „Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves“ täiendatakse paragrahviga 61 järgmises sõnastuses:

  „§ 61. Rakendussäte 2023. ja 2024. aastal
  1) 2023. ja 2024. aastal peatatakse ajutiselt kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves.”.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Annes Naan
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json