Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

“Rapla valla jäätmekava aastateks 2023-2027“ kinnitamine

“Rapla valla jäätmekava aastateks 2023-2027“ kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 57

“Rapla valla jäätmekava aastateks 2023-2027“ kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2022 nr 24

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 59 lõigete 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 364 alusel.

§ 1.   Jäätmekava kinnitamine

  Kinnitada Rapla valla jäätmekava aastateks 2023-2027.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalle Toomet
volikogu esimees

Lisa 1 Rapla valla jäätmekava 2023-2027

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json