Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavolikogu 21.04.2022. a määruse nr 7 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 81

Häädemeeste Vallavolikogu 21.04.2022. a määruse nr 7 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 21.12.2022 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Häädemeeste Vallavolikogu 21.04.2022. a määruses nr 7 „Riikliku toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ tehakse järgmine muudatus:
  1) Paragrahvi 2 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) kaugküttega eluruumis tegelike kulude alusel normpinna kohta kuus. Kaugkütteta eluruumides kütuse (puit, brikett, kivisüsi, gaas, elekter, jms) eest kuni 15 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot kalendriaastas. Kütuse ostmisel arvestatakse toimetulekuarvestuse sisse kuludokumendid, mis on ostetud taotluse esitamise eelsel või taotluse esitamise kalendrikuul;“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.01.2023. a.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json