Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 46 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 90

Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 46 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses“ muutmine

Vastu võetud 22.12.2022 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Muuta määruse §-i 2 ja sõnastada see järgmiselt:

  "§ 2 Õppekulu suurus on:
  1) lasteaedade Karlsson, Krõllipesa ja Kesklinna lasteaia Midrimaa õppehoone kõikidele lastele ja lasteaed Männimäe sõimerühma lastele (1-3aastased) 10,7156% alampalgast;
  2) Kesklinna lasteaia Mesimummi õppehoone ja Männimäe lasteaia lastele 11,6086 % alampalgast;
  3) suvekuudel (juuni, juuli, august) kõikidele lastele 10,7156% alampalgast;
  4) osaajaline koht kõikidele lastele 5,3578 % alampalgast.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 01.01.2023.

Helmen Kütt
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json