Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ täiendamine ja muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 91

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ täiendamine ja muutmine

Vastu võetud 22.12.2022 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus) paragrahvi 14 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: „(1) Sünnitoetust makstakse lapse vanemale või lapse eestkostjale, kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba ja kelle elukohana on lapse sünnihetkel rahvastikuregistris registreeritud Viljandi linn ning vastsündinu on registreeritud taotluse esitamise hetkel Viljandi linna.“.

§ 2.   Muuta määruse paragrahvi 14 lõiget 11 ja sõnastada see järgmiselt: „(11) Sünnitoetust makstakse lapse vanemale, kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba ja kelle elukohana on lapse sünnihetkel rahvastikuregistris registreeritud Viljandi linn ning sünni kohta väljastatakse lapsele meditsiinidokument, millel on lapse unikaalne kood (esitada surnultsündi tõendav dokument).“.

§ 3.   Muuta määruse paragrahvi 14 lõiget 5 ja sõnastada see järgmiselt: „(5) Kalendriaastal sündinud ja kvartali jooksul pärast lapse sündi Eesti Rahvastikuregistris Viljandi linna registreeritud lapsed on oodatud iga kvartali järgselt linnapea vastuvõtule, kus lapsele kingitakse Viljandi linna vapiga hõbelusikas.“.

§ 4.   Muuta määruse paragrahvi 14 lõiget 6 ja sõnastada see järgmiselt: „(6) Vastuvõtud toimuvad kvartalijärgsel kuul. Vastuvõtu toimumisest teavitatakse taotlejat kirjalikult rahvastikuregistrijärgsele aadressile. Juhul, kui taotleja on andnud nõusoleku saata taotlusega seotud dokumendid oma e-posti aadressile, saadetakse vastuvõtu elektrooniline kutse ka taotleja e-posti aadressile. Nimekirjad koostab kantselei ja kutsete saatmise ning linnapea piduliku vastuvõtu korraldab avalike suhete ja turismiamet.“.

§ 5.   Muuta määruse paragrahvi 15 ja sõnastada see järgmiselt: „§ 15. Sünnipäevatoetust makstakse vastavalt Eesti Rahvastikuregistri andmetele 100-aastastele ja vanematele Viljandi linna kodanikele. Nimekirjad koostab kantselei ja õnnitluste üleandmise korraldab avalike suhete ja turismiamet.“.

§ 6.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.

§ 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helmen Kütt
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json