ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 104

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad

Vastu võetud 21.12.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse Valga Vallavolikogu 14. detsember 2022 määruse nr 33 „Sotsiaalhoolekande seadusest tuleneva ülesande täitmiseks volituse andmine" § 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad.

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud järgmiselt:
  1) eluruumi üldpinnaga kuni 33,00 m² üür kuni 6,00 eurot 1 m² kohta kuus;
  2) eluruumi üldpinnaga alates 33,01 m² üür kuni 5,00 eurot 1 m² kohta kuus;
  3) eluruumi üldpinnaga kuni 33,00 m² eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, sealhulgas intressi ja eluasemekindlustuse makse, kulu kuni 6,00 eurot 1 m² kohta kuus;
  4) eluruumi üldpinnaga alates 33,01 m² eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, sealhulgas intressi ja eluasemekindlustuse makse, kulu kuni 5,00 eurot 1 m² kohta kuus;
  5) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3,00 eurot 1 m² kohta kuus;
  6) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kulu kuni 3,00 eurot 1 m² kohta kuus;
  7) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus ja/või kuivkäimlate ja septikute tühjendamine kuni 20,00 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  8) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 20,00 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  9) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütte korral kuni 5,00 eurot 1 m² normpinna kohta kuus. Juhul kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi küttekulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni;
  10) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus mittekaugkütte korral, sh küttematerjali ülestöötamise kulu, kuni 5,00 eurot 1 m² normpinna kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot aastas. Juhul kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi küttekulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni;
  11) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 50,00 eurot perekonna esimese liikme kohta ja kuni 30,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  12) majapidamisgaasi maksumus kuni 15,00 eurot perekonna kohta kuus;
  13) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,20 eurot 1 m² normpinna kohta kuus;
  14) hoonekindlustuse kulu kuni 0,30 eurot 1 m² normpinna kohta kuus;
  15) olmejäätmete veotasu kuni 7,00 eurot iga pereliikme kohta kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

  (2) Määrus kehtib 31. detsembrini 2023.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Monika Rogenbaum
vallavanem

Diana Asi
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json