Teksti suurus:

Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine

Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2013, 10

  Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine

  Vastu võetud 26.09.2012 nr 14
  RT IV, 28.09.2012, 23
  jõustumine 01.01.2013

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  23.01.2013RT IV, 30.01.2013, 102.02.2013

  Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37 lõigete 2 ja 7, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1 ning Halinga Vallavalitsuse 13. märtsi 2012. a määruse nr 5 “Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 4 lõike 8 ja § 5 lõike 1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Halinga valla arengukava aastani 2018 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

  Lisa Halinga valla arengukava aastani 2018
  [RT IV, 30.01.2013, 1 - jõust. 02.02.2013]