ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Martna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2012-2024

Martna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2012-2024 - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.02.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2014, 15

  Martna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2012-2024

  Vastu võetud 14.02.2012 nr 55

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1p 7, § 37 lg 5 p 2, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 11 ja lg 2 alusel.

  § 1.  Kehtestada Martna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 (lisatud).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Martna Vallavolikogu 17.12.2003. a otsus nr 57 "Martna valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava kinnitamine".

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist.

  Hardi Rehkalt
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Martna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024

  Lisa 2 Martna küla olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeem

  Lisa 3 Martna küla rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeem

  Lisa 4 Rõude küla olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeem

  Lisa 5 Rõude küla rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeem