Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustamise kord Kiili vallas

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2015, 17

Tunnustamise kord Kiili vallas

Vastu võetud 22.01.2015 nr 2

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva korraga sätestatakse tunnustamise kord Kiili vallas, tunnustamise vormid ja kirjeldus, nende taotlemise ja andmise alused.

§ 2.   Tunnustuse vormid

  (1) Kiili valla tunnustamise vormid on:
  1) Kiili valla aastate tegu;
  2) Kiili valla aasta tegu;
  3) Kiili valla tänukiri.

§ 3.   Autasude andmine

  (1) Tiitel Aastate tegu antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kiili vallale osutatud silmapaistvate teenete eest. Tiitli Aastate tegu andmise aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Kiili vallas.

  (2) Koos tiitliga Aastate tegu antakse isikule tunnistus ja Kiili valla sümboolikaga mälestusese. Tunnistuse kujunduse ja mälestuseseme valiku kinnitab vallavalitsus.

  (3) Tiitel Aastate tegu antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

  (4) Tiitel Aastate tegu omistatakse isikule üks kord.

  (5) Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise tegevuse või sündmusega.

  (6) Tiitliga Aasta tegu kaasneb rahaline preemia suurusega: I koht – 300 eurot; II koht – 200 eurot; III koht – 100 eurot.

  (7) Tänukiri antakse isikule, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust, edukalt esinenud Kiili valla poolt korraldatud konkursil või muul viisil esindanud või toetanud Kiili valda. Tänukirja andmise otsustab vallavalitsus.

§ 4.   Autasude taotlemine

  (1) Taotlus tiitli Aastate tegu andmiseks esitatakse vallavalitsusele iga aasta 1. detsembriks. Taotluses näidatakse ära isiku olulised eluloolised andmed ja põhjendus, miks isik võiks saada tiitli Aastate tegu.

  (2) Taotluse tiitli Aastate tegu andmiseks võib esitada:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavolikogu fraktsioon;
  3) vallavalitsus;
  4) vallavalitsuse hallatav asutus;
  5) Kiili valla elanike registris olev isik.

  (3) Vallavalitsus registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud taotlused ning edastab need koos oma seisukohaga läbivaatamiseks vallavolikogule.

  (4) Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon vaatab taotlused läbi ning esitab hiljemalt jaanuarikuu vallavolikogu istungi päevakorda volikogu otsuse eelnõu tiitli Aastate tegu andmise kohta.

  (5) Tiitli Aastate tegu andmise otsustab Kiili Vallavolikogu.

  (6) Tiitlile Aasta tegu saavad Vallavalitsusele kandidaate esitada kõik Kiili valla elanike registris olevad isikud 1. veebruariks.

  (7) Tiitli Aasta tegu nominendid valib esitatute hulgast välja Vallavalitsus.

  (8) Tiitli Aasta tegu kolm parimat tegu selguvad Vallavalitsuse poolt organiseeritud avaliku internetihääletuse teel.

  (9) Taotluse tänukirja andmiseks võib esitada:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavanem;
  3) vallavalitsuse liige;
  4) vallavalitsuse hallatav asutus.

§ 5.   Autasude kätteandmine

  (1) Tiitli Aastate tegu koos tunnistuse ja Kiili valla sümboolikaga mälestusesemega annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees või teda asendav isik Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

  (2) Tiitli Aasta tegu koos tunnistuse ja Kiili valla sümboolikaga mälestusesemega annab autasustatavale pidulikult kätte vallavanem või teda asendav isik Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

  (3) Tänukirja annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees, vallavanem või teda asendav isik.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. detsember 2014.a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Rebane
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json