Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viljandi Linnaraamatukogu arengukava kinnitamine aastateks 2015-2017

Viljandi Linnaraamatukogu arengukava kinnitamine aastateks 2015-2017 - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2015, 20

  Viljandi Linnaraamatukogu arengukava kinnitamine aastateks 2015-2017

  Vastu võetud 26.01.2015 nr 3

  Määrus kehtestatakse Viljandi Linnavolikogu 25.09.2014 määruse nr 28 „Viljandi linna arengukava kehtestamine aastateks 2013-2020“, Viljandi Linnavolikogu 30.11.2014 määruse nr 33 „Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise kord“, Viljandi Linnavalitsuse 21.11.2011 määruse nr 48 „Viljandi linna hallatavate asutuste arengukavade kinnitamise kord“ alusel ja munitsipaalasutuste arengukavade läbivaatamise komisjoni ettepanekul.

  § 1.  Kinnitada Viljandi Linnaraamatukogu arengukava aastateks 2015-2017 vastavalt lisale.

  § 2.  Viljandi Linnaraamatukogul jätkata arenguliste eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevuste elluviimist vastavalt kindlaksmääratud tegevuskavale ja linna eelarve rahalistele võimalustele.

  § 3.  Viljandi Linnaraamatukogu arenguks vajalike eelarveliste ressursside, mis ei ole kultuuriasutute eelarvetes, kuid on kajastatud linnaeelarve teistes osades, planeerimise ja konkreetse eelarve täitmise eest vastutavad vastavate eelarve ridade eest vastutajad.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Ando Kiviberg
  Linnapea

  Ene Rink
  Linnasekretär

  Lisa Linnaraamatukogu arengukava