SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2015, 33

Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine

Vastu võetud 28.01.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 1 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas” § 5 lõike 3 alusel, mille kohaselt kehtestab Kuusalu Vallavolikogu kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärad.

§ 1.   Kohalik toimetulekupiir

  Kehtestada sotsiaaltoetuste maksmisel arvesse võetavaks kohalikuks toimetulekupiiriks 228 eurot.

§ 2.   Kohalike sotsiaaltoetuste piirmäärad

  Kehtestada järgmised kohalike sotsiaaltoetuste piirmäärad:

  (1) Sissetulekust sõltuvad toetused:
  1) osalustasu toetus vastavalt tegelikule kulule;
  2) tervisetoetus retseptiravimite ostmiseks kuni 58 eurot kvartalis ühele taotlejale;
  3) tervisetoetus hooldusvahendite ostmiseks kuni 128 eurot aastas ühele taotlejale;
  4) tervisetoetus tervishoiuteenuste saamiseks kuni 128 eurot aastas ühele taotlejale;
  5) tervisetoetus abivahendite hankimiseks kuni 128 eurot aastas ühele taotlejale;
  6) tervisetoetus raviteenuste saamiseks kuni 128 eurot aastas ühele taotlejale;
  7) tervisetoetus haigetranspordiks kuni 64 eurot aastas ühele taotlejale;
  8) toidutoetus lasteaialapsele vastavalt tegelikele kuludele;
  9) toidutoetus ametikooli õpilasele 32 eurot kuus õppeperioodil;
  10) vältimatu abi toetus kuni 32 eurot ühele taotlejale;
  11) ühekordne toetus kuni 192 eurot aastas ühele taotlejale.

  (2) Sündmusepõhised sotsiaaltoetused:
  1) aabitsatoetus 64 eurot igale lapsele esmakordsel kooliastumisel;
  2) elluastumistoetus kuni 320 eurot ühele taotlejale kahes osas;
  3) juubelitoetus 32 eurot igale juubilarile;
  4) jõulutoetus 20 eurot igale eakale;
  5) jõulutoetus eestkoste- või hoolduspere lapsele 32 eurot;
  6) kriisitoetus- vastavalt vallaeelarve võimalustele igal konkreetsel juhul eraldi;
  7) lasterikaste perede toetus 32 eurot igale lapsele aastas;
  8) matusetoetus 64 eurot ühele matuse korraldajale;
  9) puuetega inimese toetus kuni 320 eurot aastas ühele taotlejale;
  10) puuetega laste transporditoetuse määramisel võtta aluseks kütuse kulu 10 liitrit 100 km kohta;
  11) sünnitoetus 320 eurot jaanuaris 2015. aastal ühes osas iga vastsündinu kohta. Sünnitoetus 350 eurot alates veebruarist 2015. aastast iga vastsündinu kohta, makstakse välja kahes osas. 175 eurot pärast sündi ja 175 eurot lapse 1 aastaseks saamisel;
  12) töövihikutoetus vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui üks komplekt õpilase kohta õppeaastas;
  13) lapsehoiutoetus kuni 128 eurot lapse eest ühes kalendrikuus.

  (3) Tervisetoetuse koondlimiit ühe taotleja kohta on 486 eurot kalendriaastas.

  (4) Toetuste maksmisel ei teostata väljamakset enne, kui kuludokumentide kogusumma on vähemalt 7 eurot.

  (5) Erandkorras võib vastavalt valla eelarve võimalustele sotsiaalkomisjoni ettepanekul paragrahvi 2 lõike 1 punktides 4, 5 ja 11 ning lõike 2 punktis 9 ettenähtud piirmäärasid ületada kuni Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kolmekordse palga alammäära ulatuses ühe taotluse kohta.

  (6) Juhul, kui tervisetoetusena kasutatakse ainult hooldusvahendeid, võib erandkorras vastavalt valla eelarve võimalustele sotsiaalkomisjoni ettepanekul detsembrikuus määrata lisatoetust hooldusvahendite ostukulu hüvitamiseks. Toetust võib määrata kuni koondlimiidi täitumiseni.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrus rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2015.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json