Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Pühalepa valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Pühalepa valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2015, 47

  Pühalepa valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 27.01.2015 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4 lõike 2, § 23 lõike 2 ja Pühalepa valla põhimääruse § 52 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Pühalepa valla 2015. aasta eelarve (lisatud).

  § 2.   Määrust rakendatakse 01.jaanuarist 2015.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Toomas Remmelkoor
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Pühalepa valla 2015.aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json