ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2018, 2

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 24.01.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Rakvere vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2üldpinda iga pereliikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
  2) üksinda elavate puuduva või osalise töövõimega inimeste ja pensionäride eluruumi normpinnaks on kuni 51 m2;
  3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elevate inimeste arvuga.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) korteriüür kuni 2,50 eurot 1 m2 kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 1 euro 1 m2 kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1 euro 1 m2 kohta kuus;
  4) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia 5 eurot inimese kohta kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 3eurot 1 m2 kohta kuus.
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 4 eurot kuus;
  7) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 20 eurot kuus;
  8) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloongaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale, vajadusel kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summani;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,2 eurot 1 m2 kohta kuus;
  10) hoone kindlustuse kulud kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu kuni 4 eurot ühe elaniku kohta kuus.

  (2) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (3) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Sõmeru Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 44 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Rakvere Vallavolikogu 27.05.2015 määrus nr. 6 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (4) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. 01. 2018. a.

Peep Vassiljev
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json