Teksti suurus:

Koeru Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema poolt makstava õppetasu suuruse kinnitamine

Koeru Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema poolt makstava õppetasu suuruse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2018, 12

Koeru Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema poolt makstava õppetasu suuruse kinnitamine

Vastu võetud 25.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Koeru Vallavolikogu 27. märtsi 2008 määruse nr 6 „Koeru Muusikakooli põhimäärus“ § 40 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala


  Määrusega kehtestatakse Koeru Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema makstava õppetasu suurus Eesti rahvastikuregistri järgi Järva vallas elanikuks oleva õppuri kohta.

§ 2.   Õppetasu suurus

  Lapsevanema makstava õppetasu suurus ühe õppuri kohta on:
  1) ettevalmistusklassis 11 eurot kuus;
  2) 1.-7. klassis 25 eurot kuus;
  3) lisa aastal 25 eurot kuus.

§ 3.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul.

  (2) Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2018 neile 1.-3. klassi õppurite lapsevanematele, kelle makstav paragrahvi 2 punktis 2 nimetatud õppetasu tõuseb.

  (3) Määrus jõustub 1. veebruaril 2018.

Jüri Ellram
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json