Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2018, 14

  Maardu linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 23.01.2018 nr 13

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5, § 22 lg 3, § 23 lg 2, lg 4 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 09. oktoobri 1996 aasta määrusest nr 136 “Maardu linna eelarve koostamise eeskiri”, Maardu Linnavalitsuse 12.12.2017. a protokollilisest otsusest nr 56 ja Maardu Linnavalitsuse 16.01.2018. a protokollilisest otsusest nr 8.

  § 1.   Võtta vastu Maardu linna 2018. aasta eelarve alljärgnevalt:

    (1) põhitegevuse tulud kogumahus 13 959 277 eurot;

    (2) põhitegevuse kulud kogumahus 13 172 618 eurot;

    (3) investeerimistegevus kokku 1 634 755 eurot;

    (4) likviidsete varade muutus - 950 000 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  § 3.   Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2018. a

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2018. a eelarve

  Lisa Maardu linna 2018. a eelarve põhitegevuse tulud

  Lisa Maardu linna 2018. a eelarve põhitegevuse kulud

  Lisa Maardu linna 2018. a eelarve investeerimistegevus

  /otsingu_soovitused.json