HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2018, 15

  Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine

  Vastu võetud 25.01.2018 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 11 ja Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 12 lõike 3 punkti 2 ja punkti 3 alusel.

  § 1.   Kehtestada alates 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2018 koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 980 eurot.

  § 2.   Kehtestada alates 1. jaanuarist 2019 koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammääraks vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal.

  § 3.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

  § 4.   Määrus jõustub 3. päeval peale Riigi Teatajas avaldamist

  Üllar Loks
  vallavolikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json