Teksti suurus:

Määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2020, 4

Määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 22.01.2020 nr 56

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1, § 22 lõike 2, ehitusseadustiku § 130 lõike 2 alusel.

§ 1.   Tunnistada kehtetuks Sõmeru Vallavolikogu 19.02.2014 määrus nr 10 „Sõmeru valla ehitusmääruse kehtestamine ja Sõmeru Vallavolikogu 26.06.2003 määruse nr 16 kehtetuks tunnistamine“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json